О нас

INSULTU PĀRCIETUŠO CILVĒKU UN VIŅU RADINIEKU
PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA BIEDRĪBA „VIGOR”

Registrācijas Nr. 40008102195
AO «Swedbank», konts Nr. LV54 HABA 0551015158108