About us

INSULTU PĀRCIETUŠO CILVĒKU UN VIŅU RADINIEKU
PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA BIEDRĪBA „VIGOR”

Registrācijas Nr. 40008102195
AO “Swedbank”, konts Nr. LV54 HABA 0551015158108