Sociālā palīdzība un medicīniskie pakalpojumi Latvijā

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Informācija cilvēkiem ar invaliditāti

http://www.lm.gov.lv/lv/personam-ar-invalidati

Nacionālais veselības dienests

http://www.vmnvd.gov.lv

Pa soliem pēc insulta

Lasīt

Kompetences: veselības aprūpe, medicīniskā rehabilitācija un sociālā rehabilitācija

Lasīt

Мedicīniskā rehabilitācija:

Kā saņemt valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus

http://vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/mediciniska-t

Sociālā un profesionālā rehabilitācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

https://www.siva.gov.lv/Soci%C4%81l%C4%81_rehabilit%C4%81cija_personam_ar_funkcionesanas_traucejumiem.html

https://www.siva.gov.lv/izglitiba.html

Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā

Lasīt

Cilvēks pēc insulta: aprūpe

Lasīt

Pilnveidotā asistenta pakalpojuma piešķiršanas soļi pilngadīgajiem

Veselības aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju saraksts

Skatīt

Tehnisko palīglīdzekļu pieejamība

Skatīt

Ergoterapeita ambulatora pakalpojumu pieejamība

Skatīt