Laipni lūdzam „Vigor”

Vigor – tulkojumā no latīņu valodas nozīmē – „dzīves spēks”, „dzīves enerģija”

Laipni lūdzam Latvijā dibinātā biedrībā «Vigor» – vietā, kur satiekas insultu pārcietušie cilvēki, viņu radinieki, kā arī citi

nevienaldzīgi un labvēlīgi cilvēki, kas ir gatavi sniegt viņiem nepieciešamo psiholoģisko atbalstu.

Priecājamies Jūs redzēt mūsu mājas lapā. Ceram, ka te ievietotā informācija būs noderīga visiem, kuru dzīvi jebkādā veidā skāris insults.

Šajā mājas lapā ir ievietota informācija par insultu, bezmaksas rehabilitācijas programmām, ko piedāvā „Vigor”, kā arī dažādi materiāli par atlabšanas iespējām pēc insulta.

Ticam, ka izstrādātās programmas palīdz izprast insulta psiholoģiskās sekas, pārvarēt tās un atkal atgriezties pilnvērtīgā dzīvē, izjust kopā būšanas prieku ar citiem.

Mēs esam, lai:

• sniegtu psiholoģisko palīdzību un rehabilitāciju cilvēkiem, kas pārcietuši insultu, kā arī viņu radiniekiem

Mēs gribam:

 

• apvienot cilvēkus, kas pārcietuši insultu, kā arī tos, kas ieinteresēti sniegt savstarpēju atbalstu un palīdzību
• sekmēt psiholoģiskās rehabilitācijas programmas attīstību un izplešanos Latvijā
• informēt un izglītot pārējo sabiedrību par slimības specifiku, psiholoģiskās palīdzības nepieciešamību un tās iespējām
• izzināt sociālos priekšstatus (stereotipus) par insulta specifiku un psiholoģiskās rehabilitācijas iespējām cilvēkiem, kas pārcietuši insultu
• piesaistīt sabiedriskās, valstiskās un privātās organizācijas, lai atbalstītu un palīdzētu cilvēkiem, kas pārcietuši insultu

Jūs, kopā ar pārējiem, varēsiet:

• paplašināt savu iespēju un spēju loku – stimulēt runas, garīgo, radošo un citu spēju atjaunošanu un attīstību
• dažādot savu dzīvesveidu, sajūtot dzīvesprieku un dzīves garšu
• saņemt emocionālo atbalstu
• atklāt savus iekšējos spēkus un iespējas
• pārvarēt smagas dzīves situācijas, atbrīvojoties no uzkrātā sasprindzinājuma

Šis ir ielūgums visiem labiem cilvēkiem no insultu pārcietušajiem “Vigor” biedriem