Klubs cilvēkiem, kuri pārcietuši insultu

Klubs – tas ir:

• insultu pārcietušo cilvēku tematiskas tikšanās reizes;
• kopības izjūtas pārdzīvojums ar cilvēkiem, kuriem līdzīga dzīves pieredze;
• saskarsme savstarpējas uzmanības atmosfērā un tiekšanās izprast otru cilvēku;
• iespēja pārvērtēt dzīves prioritātes un atklāt notiekošajā jaunu jēgu;
• saskarsmes prieka un radošuma atklāsme;
• iespēja dalīties savā pieredzē par grūtību pārvarēšanu un pielāgošanos sadzīvei;
• atbalsta saņemšana, trauksmes un spriedzes mazināšana;
• iespēja labāk izprast sevi, atrast jaunus spēkus un savu vietu dzīvē;
• iespēja attīstīt runu dzīvā saskarsmē;
• iespēja darboties komandā un gūt gandarījumu;
• veids, kā atrast jaunas iespējas slimības ierobežojumos;
• iespēja sajust un novērtēt savas atjaunošanās dinamiku.

 

Kluba darba veidi:

• grupas diskusijas un viedokļu apmaiņa;
• attīstošās nodarbības ar radošas izpausmes elementiem;
• dažādu tēmu apspriešana pāros;
• īpaši spēļu vingrinājumi, kas attīsta vispārējo kustību koordināciju un ķermeņa jutīgumu;
• pirkstu vingrinājumi;
• vingrinājumi ar dziedāšanas, dejošanas, ritmisku kustību elementiem.

Grupas nodarbības vada biedrības „Vigor” voluntieri, vienu reizi 2 nedēļās.