Bibliotēka

Šajā sadaļā varat atrast:

 

  • informāciju par insulta veidiem un slimības sekām,
  • materiālus par psiholoģiskās rehabilitācijas iespējām,
  • pētījumu rezultātus par cilvēku priekšstatiem saistībā ar insultu, par atbalsta nepieciešamību un palīdzību,
  • intervija ar speciālistiem (ārsti, ergoterapeiti, logopēdi),
  • noderīgus padomus adaptācijai sadzīvē un zaudēto funkciju atjaunošanai (logopēdiski vingrinājumi, pirkstiņu vingrināšana, atmiņu un uzmanību attīstoši vingrinājumi, vingrinājumi domāšanas attīstīšanai u.c.),
  • noderīgas izglītojošas literatūras sarakstu,
  • mūsu speciālistu-brīvprātīgo atsevišķas publikācijas,
  • informatīvi bukleti par insultu, par ikdienas adaptāciju u.c.