Mūsu programmas

Insultu pārcietušo cilvēku psiholoģiskās rehabilitācijas programma ir komplekss pasākums. Tādēļ ikviens programmas dalībnieks noteikti iesaistās kluba nodarbībās (tiek attīstīta valoda un sīkā motorika, savstarpējā saskarsmē un radošās nodarbībās dalībnieki atklāj savu iekšējo spēku un resursus) un programmā „Kaleidoskops – manu interešu pasaule” (insultu pārcietušo cilvēku pieredzes apmaiņa par pielāgošanos ikdienas sadzīvei pēc insulta).

Pārējās programmas tiek piedāvātas pēc individuālas izvēles un atbilstoši voluntieru komandas iespējām.

Priecāsimies par dažādiem sadarbības veidiem ar ikvienu nevienaldzīgo cilvēku, kurš gatavs piedāvāt savu palīdzību.

Šajā sadaļā Jūs varat tuvāk iepazīties ar katras programmas saturu un darba režīmu.

Klubs cilvēkiem, kuri pārcietuši insultu

 Kluba nodarbības notiek divas reizes mēnesī, no pulksten 16.30 līdz 18.30

Kaleidoskops: manu interešu pasaule

Programmas nodarbības notiek divas reizes mēnesī

Intensīvas nodarbības ķermenim intelektuālo spēju attīstīšanai – sensomotorā korekcija

Intensīvas nodarbības trenera uzraudzībā notiek vienu reizi nedēļā, patstāvīgās nodarbības – katru dienu

Koriģējoši – attīstošā programma „Veselības meistardarbnīca: locītavu vingrināšana

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā

Runas meistardarbnīca: kopā atjaunojam runu

Nodarbības notiek divas reizes mēnesī

Art-meistardarbnīca „Māksla dzīvot”

Nodarbības notiek divas reizes mēnesī

Informatīvo materiālu saņemšana semināros vai bukletu veidā

Visiem interesentiem mēs varam piedāvāt informatīvos bukletus par insultu, par pielāgošanos sadzīvei un cita veida informāciju (vērsties pie programmas koordinatoriem vai skatīties sadaļā „Bibliotēka”)

  Koriģējoši – attīstošā programma «Izziņas meistardarbnīca»

 Nodarbības notiek divas reizes mēnesī

Psiholoģiskās rehabilitācijas dinamikas individuālā diagnostika ar rekomendāciju izstrādi un attīstības programmām

 Vienu reizi gadā

Individuālās psihologa konsultācijas

Pēc pieprasījuma (vienu reizi nedēļā)

Insultu pārcietušo cilvēku tuvinieku psiholoģiskā atbalsta grupa

Tikšanās notiek vienu reizi nedēļā

 

   Nodarbības centrā „Ābeļzieds”

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā

Palīdzības programma invalīdiem, pielāgojoties sadzīvei

Bezmaksas aprūpe mājās cilvēkiem, kuri pārcietuši insultu, kā arī citiem invalīdiem, kuriem nepieciešama palīdzība Lasīt