Kaleidoskops: manu interešu pasaule

   Kaleidoskops” – tas ir:

 

– veselības atjaunošanas pēc insulta pieredzes apmaiņa; atjaunošanas un sadzīves adaptācijas individuālo paņēmienu apspriešana un aprobācija;

– nodarbības, lai apgūtu atsevišķas, konkrētas veselības atjaunošanas metodes;

– informēšana par invalīdu dzīves sociālā un tiesiskā nodrošinājuma iespējām;

 

– informēšana par izglītošanās un apmācību iespējām personām ar invaliditāti;

 

– tikšanās ar dažādiem speciālistiem, kas palīdz veselības atjaunošanai – ar ergoterapeitu, logopēdu, fizioterapeitu, u.c.;

– kultūras pasākumu apmeklēšana, izglītojošas ekskursijas;

 

– „Vigor” dalībnieku dzimšanas dienu un citu personīgo nozimīgo datumu   svinēšana;

 

– tikšanās, lai īstenotu VIGORiešu intereses un radošās darbības;

 

– ar „Vigor” dalībnieku novadītās psiholoģiskās izpētes rezultātu apspriešana.

 

    Darba formas:


– grupu diskusijas, viedokļu apmaiņa;

 

– dalībnieku uzstāšanās, uzaicināto viesu uzstāšanās;

 

– speciāli radoši vingrinājumi;

 

– iepazīšanās ar dokumentiem un dažādiem didaktiskiem materiāliem.

 

 

Grupas nodarbības vada biedrības „Vigor” voluntieri, vienu reizi 2 nedēļās.