Projekti
Sabiedriskās organizācijas „Vigor ” pieredze projektu īstenošanā:

2004. gads. Sadarbībā ar ģimenes psiholoģiskā atbalsta centru “RenesanceS” saņemts “Sorosa fonds – Latvija” finansiāls atbalsts insultu pārcietušo cilvēku tuvinieku psiholoģiskajam atbalstam.

2008. gads. Rīgas domes Labklājības departamenta programmas «Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām» ietvaros ĪSTENOTS projekts «informēts = nodrošināts» Informācijas par dzīvi pēc insulta sagatavošana un izplatīšana Rīgas lielākajās slimnīcās (P.Stradiņa KUS, Rīgas 1.slimnīca, 7.slimnīca, slimnīca Biķernieki).

2009. gads. Rīgas domes Labklājības departamenta programmas «Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām » ietvaros ĪSTENOTS projekts «Sociālās integrācijas pasākumi personām ar invaliditāti.

2010. gads. ĪSTENOTS ESF projekts “Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”.

Rīgas domes Labklājības departamenta programmas «Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām» ietvaros ĪSTENOTS projekts «3 Sociālās integrācijas pasākumi personām ar invaliditāti pēc pārciesta insulta “.

2011. gads. ESF projekts “Darbspējas vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes ” Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas projekts “Mēs vēlamies būt vajadzīgi sabiedrībai”. NEATBALSTĪTS.

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda, Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas „ATBALSTS RĪGAS SENIORIEM” ietvaros ar Rīgas Domes Labklājības departamenta līdzfinansējumu ĪSTENOTS Projekts „Es vēlos zināt, es varu palīdzēt, sev un citiem!”

Rīgas domes Labklājības departamenta programmas « Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām »ietvaros ĪSTENOTS projekts « 3 Sociālās integrācijas pasākumi – biedrības 5 gadu jubileja, Vigoriāde-4, Ziemassvētku pasākums”.

ĪSTENOTS ESF projekts ” Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”.

2012. gads. Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros, ko koordinē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ĪSTENOTS projekts „Zini, ka insults nav dzīves beigas”. Projekta laikā izstrādāti un tipogrāfiski iespiesti bukleti par to kā sadzīvot ar slimības sekām, kā atjaunoties sociāli aktīvai dzīvei.

2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019 gados. Rīgas domes Labklājības departamenta programmas « Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām ietvaros katru gadu ĪSTENOTI projekti «Sociālās integrācijas pasākumi personām ar invaliditāti pēc pārciesta insulta”.

2023. gadā ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra atbalstu, Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros ĪSTENOTS projekts “Restarts 2023” Projekta mērķis:
Biedrības kapacitātes stiprināšana, saglabājot/veicinot brīvprātīgo veiktspēju. Insultu pārcietušo (Personu ar invaliditāti) un viņu ģimenes locekļu integrācija, sociālpsiholoģiskais atbalsts, iesaistot plānotajos pasākumos (gan kā dalībniekus, gan kā pasākumu organizatorus).