Mēs sadarbojamies

Kompānija “Simourg”

http://www.simourg.com

Rīgas domes Labklājības departaments

http://www.ld.riga.lv

Rīgas Sociālais dienesta Ziemeļu rajona nodaļa

Rīgas Sociāla dienesta dienas centrs “Ābeļzieds”

Hermaņa Brauna fonds

http://www.hbf.lv

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”

http://www.apeirons.lv

Krievu Biedrība Latvijā

http://www.russkie.org.lv

Bērnu, ģimenes un personības attīstības centrs “Resurss”

http://www.resurs.lv

Firma “Blagovest turserviss”

http://www.blagovest.lv

Latvijas Radio 4 – Doma laukums

http://lr4.latvijasradio.lv

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds

http://www.iniciativa.lv

Borisa un Ināras Teterevu fonds

http://www.teterevfond.org

Biedrība “Inko centrs”

Biedrība “ParSirdi.lv”

http://www.parsirdi.lv/lv/sirds/jaunumi

 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība “Motus Vita”

http://www.motusvita.lv/?lang=lv

Fonds “Jūnijs”

Inovāciju izglītības centrs “IDEJA”

http://www.ideja.edu.lv

Ģimenes centrs ĀBELE

DZĪVĪBAS POGA” – SOS atbalsts 24/7

https://dzivibaspoga.lv/

SIA “Baltfarm” – Aptieka veselībai