Biedrības «Vigor» pasākumu plāns

Pagaidām mūsu programmas tiek īstenotas krievu valodā. Tiklīdz radīsies pirmā iespēja (kad pievienosies atbilstošiе brīvprātīgie), programmas tiks īstenotas paralēli divās valodās.

Skatīt http://www.insult.lv/?page_id=109